Dom Ubezpieczeń i Usług Doradczych

Obniżenie kosztów polisy w firmie

Oferta Kancelarii Brokerskiej DOM UBEZPIECZEŃ I USŁUG DORADCZYCH Adam Niedzielski obejmuje całościową obsługę brokerską, która zawiera wszystkie czynności brokerskie przewidziane ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym zarówno w sferze ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych.

Naszym celem jest pomoc w dokonaniu racjonalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i co za tym idzie optymalizacją ponoszonych w związku z tym kosztów.

Gwarantując maksymalnie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, zwracamy szczególną uwagę na obniżenie kosztów zawieranych umów, czyniąc to poprzez odpowiednią konstrukcję programu ubezpieczeniowego.

Skierowana do Państwa oferta zakłada świadczenie następujących czynności brokerskich:
• przygotowaniu audytu stanu ubezpieczeń,
• przygotowania programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę działalności Klienta,
• wycenę majątku do ubezpieczenia,
• pomoc w wyborze ubezpieczyciela,
• przygotowanie i omówienie ofert ubezpieczycieli wraz z rekomendacją,
• nadzorowanie poprawności wykonania zawartych umów,
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu zawartych ubezpieczeń,
• pomoc w likwidacji szkód.

Współpraca z naszą firmą rozpoczyna się od przeprowadzenia niezobowiązującego audytu stanu ubezpieczeń oraz przygotowania propozycji programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych uwarunkowań. Akceptacja proponowanych rozwiązań i wybór konkretnej oferty ubezpieczyciela formalizuje nasz mandat do sprawowania roli adwokata ubezpieczeniowego i czyni nas umocowanymi do reprezentowania Państwa interesów w sprawach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.