Dom Ubezpieczeń i Usług Doradczych

Bezpośrednia likwidacja dzieli rynek

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia Polska Izba Ubezpieczeń ma zdecydować, czy projekt bezpośredniej likwidacji szkół będzie kontynuowany (zobacz: Jutro decyzja o przyszłości ci projektu bezpośredniej likwidacji).


Zwolennikami projektu są najwięksi ubezpieczyciele.