Rynek ubezpieczeń: Nowe metody oszustów

W ubiegłym roku ubezpieczyciele wykryli prawie 14 tysięcy prób oszustwa o wartości przekraczającej 190 milionów złotych. Coraz poważniejszym problemem stają się wyłudzenia prowizji w sektorze życiowym oraz przestępcze praktyki związane ze szkodami osobowymi w komunikacyjnych OC.

KNF potwierdza słabe rezultaty sektora

Raport Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) podsumowujący pierwsze półrocze na rynku asekuracyjnym potwierdził wcześniejsze spostrzeżenia z opracowań Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Dokument pokazał, że jego bolączkami są nadal m.in.: niska rentowność (szczególnie w dziale II) oraz odwrót klientów od niektórych rodzajów produktów ochronnych.

Rynek ubezpieczeń: OC poszło w górę, inne problemy pozostały

Odejście od wojny cenowej w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych zaczyna przynosić pierwsze efekty. Najbardziej widocznym z nich jest widoczny po pierwszym półroczu ponad miliardowy wzrost przypisu z komunikacyjnych polis OC. Nadal jednak ogromnym problemem jest utrzymująca się strata techniczna w „komunikacji”. Z kolei w segmencie życiowym widoczny jest duży odwrót od ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.