Oferta ubezpieczeń Domu Ubezpieczeń i Usług Doradczych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas ubezpieczeń. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione działania podemowane przez nas w ramach poszczególnych ofert.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szeroki wachlarz naszych możliwości. Zapewniamy kompleksowość i wysoki poziom świadczonych usług. 

bg small1

Oferta

Written by brokerniedzielski. Posted in Treść strony

  • z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;
  • kontraktowej (oc kontrakt);
  • deliktowej (oc delikt);
  • osób zarządzających firmą (oc zarządu). 
  • maszyn od uszkodzeń;
  • sprzętu budowlanego od uszkodzeń;
  • ryzyk budowy i montażu;
  • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn. 
  • abonamenty  usług medycznych;
  • posagowe;
  • kapitałowe;
  • na wypadek śmierci;
  • emerytalne;
  • grupowe.
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu;
  • gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek;
  • gwarancja przetargowe (gwarancja wadialna);
  • gwarancje zapłaty długu celnego (gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych);
  • ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego. 
 • Działając jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy w stanie wynegocjować  z towarzystwami ubezpieczeniowymi i wdrożyć wszelkie nietypowe rozwiązania ubezpieczeniowe przygotowane na miarę potrzeb naszych Klientów co nie tylko zaspokoi potrzeby procesów gospodarczych ale i zoptymalizuje ich koszty.

 • Niedługo umiescimy na tej podstronie opis naszej oferty dotyczącej ubezpieczeń medycznych. Serdecznie zapraszamy.
  • w zakresie OC, AC, NNW, szyb, opon, Assistance;
  • flot samochodowych;
  • negocjacja indywidualnych stawek i warunków;
  • stałe monitorowanie rynku ubezpieczeń w zakresie możliwości optymalizacji składek ubezpieczeniowych;
  • uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń;
  • kontrola eksipiracji polis i terminów płatności rat;
  • negocjacja płatności składek (płatności miesięcznie lub kwartalne);
  • pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych;
  • zagospodarowywanie wraków pojazdów po szkodach całkowitych;
  • szereg bezpłatnych usług dodatkowych, m. in. rejestracja pojazdów.
  • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo);
  • ubezpieczenie utraty zysku.