Oferta ubezpieczeń Domu Ubezpieczeń i Usług Doradczych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas ubezpieczeń. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione działania podemowane przez nas w ramach poszczególnych ofert.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szeroki wachlarz naszych możliwości. Zapewniamy kompleksowość i wysoki poziom świadczonych usług. 

bg small1

Jaka jest różnica między brokerem i agentem ubezpieczeniowym?

Posted in Treść strony

Jest kilka cech, które łączą oba te zawody. Zarówno agent, jak i broker są pośrednikami ubezpieczeniowymi. Ich działalność regulowana jest Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Osoby wykonujące obie te profesje powinny cechować się prawością i uczciwością. W związku z prowadzoną działalnością i wszelkimi, uzyskiwanymi od swoich Klientów informacjami, agent i broker zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.
Są jednak między nimi różnice, szczególnie ważne z Twojego punktu widzenia. 

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa, z którym wiąże go umowa agencyjna. W rozmowie z Tobą będzie starał się przedstawić jak najlepsze aspekty ubezpieczenia w towarzystwie, na rzecz którego pracuje. Jest to zupełnie naturalne. Jeżeli zatem obdarzamy zaufaniem towarzystwo, którego reprezentantem jest agent, możemy, a nawet powinniśmy korzystać z jego usług. Zwykle zna on bardzo dobrze ofertę ubezpieczeniową swojego towarzystwa.

Broker ubezpieczeniowy działa w Twoim imieniu i jako Twój przedstawiciel lub pełnomocnik nie może być związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie pozostaje w żadnym stosunku pracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Ci możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga Ci w dokonaniu porównania różnych ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na naszą rzecz.

Agentem można zostać uczestnicząc w szkoleniu zakończonym egzaminem, które organizuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Zezwolenie na prowadzenie działalności agencyjnej wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego agent będzie świadczył usługi. Każde towarzystwo posiada listę agentów. Nie jest ona publikowana.

Brokerem zostaje osoba, która zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (członkowie komisji powoływani są przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na wniosek organu nadzoru ubezpieczeń). Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje PUNU na wniosek zainteresowanego. Broker zostaje wpisany na ogólnopolska listę brokerów publikowaną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Agent z reguły sprzedaje standardowe polisy ubezpieczeniowe towarzystwa, z którym jest związany. Jako przedstawiciel towarzystwa wypisuje polisę i może zainkasować składkę. Często jego kompetencje są ograniczone do określonych ryzyk i określonych sum ubezpieczenia (zawierając ubezpieczenie powyżej pewnej kwoty będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Broker poza oferowaniem ubezpieczeń standardowych, ma dodatkowo możliwość negocjacji indywidualnych warunków ubezpieczenia i wysokości składki. Broker nie może wypisać w imieniu ubezpieczyciela polisy, gdyż nie jest jego przedstawicielem. Bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami i z oczywistych względów nie ma limitów sum ubezpieczenia. Może ocenić ryzyko, załatwić formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę. 

Obowiązki agenta kończą się w momencie zawarcia ubezpieczenia. 
Broker w ramach swoich obowiązków administruje ubezpieczenie i aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.

Serdecznie zapraszam do kontaktu - Adam Niedzielski Broker Ubezpieczeniowy - Ubezpieczenia Szczecin - Ubezpieczenia Police

Polityka prywatności

Written by brokerniedzielski. Posted in Treść strony

Bardzo starannie i z dużą troską podchodzimy do kwestii otrzymywanych od Państwa danych osobowych. Zasady panujące w naszej firmie stwierdzają jasno, że:

 1. Państwa dane osobowe nigdy nie wychodzą z poza naszej firmy i nie są nigdy udostępniane osobom trzecim, poza podmiotami związanym bezpośrednio z naszą działalnością, gdy jest to wymagane w ramach oferowanych Państwu usług.
 2. Nie udostępniamy ani nie handlujemy Państwa danymi osobowymi w celach marketingowych. Po podaniu ich w naszym formularzu zgłoszenia szkody nie trafią więc Państwo podczas przeglądania internetu na oparte na nich spersonalizowane reklamy.
 3. Przechowywane w naszej bazie dane mogą zostać usuniete na Państwa życzenie zaraz po zakonczeniu świadczenia Pańśtwu naszych usług.
 4. Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe i dopiero gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszej oferty, poprosimy o te informacje, które są niezbędne do świadczenia Państwu usług.

Z wyrazami szacunku

Broker ubezpieczeniowy Adam Niedzielski

Likwidacja szkód

Written by brokerniedzielski. Posted in Treść strony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Obniżenie kosztów

Written by brokerniedzielski. Posted in Treść strony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Oferta

Written by brokerniedzielski. Posted in Treść strony

  • z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;
  • kontraktowej (oc kontrakt);
  • deliktowej (oc delikt);
  • osób zarządzających firmą (oc zarządu). 
  • maszyn od uszkodzeń;
  • sprzętu budowlanego od uszkodzeń;
  • ryzyk budowy i montażu;
  • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn. 
  • abonamenty  usług medycznych;
  • posagowe;
  • kapitałowe;
  • na wypadek śmierci;
  • emerytalne;
  • grupowe.
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu;
  • gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek;
  • gwarancja przetargowe (gwarancja wadialna);
  • gwarancje zapłaty długu celnego (gwarancja spłaty należności celnych i podatkowych);
  • ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego. 
 • Działając jako broker ubezpieczeniowy jesteśmy w stanie wynegocjować  z towarzystwami ubezpieczeniowymi i wdrożyć wszelkie nietypowe rozwiązania ubezpieczeniowe przygotowane na miarę potrzeb naszych Klientów co nie tylko zaspokoi potrzeby procesów gospodarczych ale i zoptymalizuje ich koszty.

 • Niedługo umiescimy na tej podstronie opis naszej oferty dotyczącej ubezpieczeń medycznych. Serdecznie zapraszamy.
  • w zakresie OC, AC, NNW, szyb, opon, Assistance;
  • flot samochodowych;
  • negocjacja indywidualnych stawek i warunków;
  • stałe monitorowanie rynku ubezpieczeń w zakresie możliwości optymalizacji składek ubezpieczeniowych;
  • uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń;
  • kontrola eksipiracji polis i terminów płatności rat;
  • negocjacja płatności składek (płatności miesięcznie lub kwartalne);
  • pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych;
  • zagospodarowywanie wraków pojazdów po szkodach całkowitych;
  • szereg bezpłatnych usług dodatkowych, m. in. rejestracja pojazdów.
  • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych;
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo);
  • ubezpieczenie utraty zysku.